HTML/Protected

Right Click Disable

Mutiara Kata
عن اسامة بن زيد، رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (ما تركت بعدى فتنة هى أضر على الرجال من النساء)
( البخاري و مسلم و احمد والترمذى والنساء وابن ماجه)

Dari Usamah bin Zaid R.A, bahawa Nabi s.a.w. bersabda:

“Tidak ada sesuatu fitnah  (bencana) yang lebih besar bahayanya dan lebih bermaharajalela – selepas wafatku – terhadap kaum lelaki, selain daripada  fitnah yang berpunca dari kaum perempuan”
Hadis Sahih Riwayat Bukhari, Muslim,Ahmad,Tirmizi , Nasai dan Ibnu Majah

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Rasullullah SAW bersabda:

“Tidaklah di antara dua orang yang bersahabat kecuali siapa yang lebih menghargai sahabatnya maka dialah yang lebih disukai oleh Allah s.w.t”
(Petikan kitab Imam Ghazali)

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Rasullullah SAW bersabda:

“Jikalau seseorang kamu sedang makan, maka janganlah kamu tergesa-gesa sehingga selesai hajatnya iaitu dia berasa cukup makannya, sekalipun iqamah telah dibacakan untuk solat”
(Hadith Riwayat Al-Bukhari)

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Rasullullah SAW bersabda:

“Empat perkara di antara kebahgian seseorang iaitu hendaklah isterinya seorang yang salih, dan anak-anak yang baik, kawan-kawan yang jujur dan sumber rezeki dari negeri sendiri”
(Hadith Riwayat Ad-Dilmi)

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Rasullullah SAW bersabda:

“Janganlah kamu mencaci maki orang yang telah meninggal dunia, kerana sesungguhnya mereka itu telah sampai atau memenuhi apa yang telah mereka kerjakan yakni sewaktu hayatnya di dunia”
(Hadith Riwayat Al-Bukhari)

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Dari Abu Hurairah r.a., Rasullullah SAW bersabda:

“Kewajipan seorang muslim ke atas muslim yang lain iaitu lima perkara; menjawab salam, melawat orang sakit, mengiringi jenazah, menerima undangan dan mendoakan orang yang bersin”
(Hadith Riwayat Al-Bukhari & Muslim)

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Rasullullah SAW bersabda:

“Yang berhak menjadi imamnya sesuatu kaum ketika solat ialah yang terbaik bacaannya terhadap Al Quran”
(Hadith Riwayat Muslim)

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Rasullullah SAW bersabda:

“Sesungguhnya orang yang paling aku kasihi di sisiku ialah seorang mukmin yang keadaannya serba sederhana, tetapi rajin mengerjakan solat (wajib dan sunat),dia baik dalam beribadah kepada Tuhan dan selalu taat kepadaNya secara diam-diam”
(Hadiths Riwayat At-Tirmizi)

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Rasullullah SAW bersabda:

“Aku berdiri di pintu syurga, ternyata sebahagian besar manusia yang memasukinya adalah kaum fakir miskin”
(Hadiths Riwayat Syaikhain)

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Rasullullah SAW bersabda:

“Janganlah kamu banyak berbicara tanpa berzikir kepada Allah, kerana sesungguhnya itu mengakibatkan hati menjadi keras. Sesungguhnya orang yang paling jauh dari Allah ialah orang yang berhati keras”
(Hadiths Riwayat At-Tirmizi)

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Dari Abu Hurairah RA, Rasullullah SAW bersabda:

“Aku tinggalkan dua perkara untuk kamu yang menjadikan tidak sesat selagi kamu berpegang kepada kedua-duanya, iaitu kitabullah (Al Quran) dan sunah rasulNya”
(Hadiths Riwayat Malik)

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Rasullullah SAW bersabda:

“Ingatlah kepada Allah dalam masa senangmu, nescaya Dia akan mengingatimu di masa susah”
(Al-Hadith)

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~


Rasullullah SAW bersabda:

“Sekali-kali Allah tidak akan menerima sesuatu amalan yang di dalamnya terdapat sebesar biji sawi dari sifat riak”
(Hadith Riwayat Al-Mundziri)

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Rasullullah SAW bersabda:

“Barangsiapa yang menuntut ilmu maka hal itu merupakan kifarat (penebus) bagi dosa-dosa yang telah lalu”
(Hadith Riwayat At-Tirmizi)

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Rasullullah SAW bersabda:

“Peliharalah dirimu dari api neraka dengan bersedekah (walau) separuh dari biji kurma, dan kalau tidak dapat sedekah itu,maka keluarkanlah kata-kata yang baik”
(Hadith Riwayat Al-Bukhari & Muslim)

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Rasullullah SAW bersabda:

“Sesungguhnya orang yang sangat aku kasihi dan terdekat padaku di hari kiamat ialah yang terbaik budi pekertinya. Dan orang yang sangat aku benci dan terjauh daripadaku pada hari kiamat ialah orang yang banyak bercakap, sombong dalam percakapannya dan berlagak menunjukkan kepandaiannya”
(Hadith Riwayat At-Trmizi)

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Rasullullah SAW bersabda:

“Waktu yang paling dekat antara Tuhan dengan hambanya ialah pada pertengahan akhir malam. Jika engkau mampu untuk menjadi orang yang berzikir kepada Allah pada ketika itu maka lakukanlah”
(Hadith Riwayat Al-Bukhari & Muslim)

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Abu Umamah RA bercerita: Pernah ditanyakan:

“Wahai Rasulullah, doa manakah yang paling didengar (oleh Allah)?” Jawab baginda,”Pada pertengahan akhir malam dan sesudah tiap-tiap solat fardu”
(Hadith Riwayat At-Tirmizi)

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Dari Anas RA. menceritakan:

“Doa yang paling banyak diucapkan oleh Rasulullah  s.a.w. ialah, “Ya Allah, Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka”
(Hadith Riwayat Tsalatsah)

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

 Rasullullah SAW bersabda:

“Barangsiapa yang pergi ke masjid dan pulang darinya, maka Allah menyediakan untuknya tempat kediamannya di syurga, setiap kali ia pergi dan pulang itu”
(Hadith Riwayat Al-Bukhari)

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Dari Anas RA. Rasullullah SAW bersabda:

“Dari keimanan itu terpancarnyahal-hal kebaikan”
(Hadith Riwayat Al-Bukhari)

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Dari Umar RA, Rasullullah SAW bersabda:

“Semua amal perbuatan itu adalah berpunca dari niat dan bagi setiap orang itu adalah menurut apa yang diniatkan”
(Hadith Riwayat Al-Bukhari)

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Rasullullah SAW bersabda:

“Cinta terhadap dunia adalah sumber segala dosa”
(Petikan kitab Imam Ghazali)

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Rasullullah SAW bersabda:

“Dengki (hasad) itu dapat merosakkan segala kebaikan sebagaimana api dapat menghanguskan kayu-kayan”
(Petikan kitab Imam Ghazali)

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Dari Abu Dzar RA, Rasullullah SAW bersabda:

“Sesiapa yang memanggil seseorang dengan panggilan ‘Hai Kafir’, padahal yang dipanggil itu tidak sedemikian, maka akan kembali kepada diri sipemanggil itu sendiri”
(Hadith Riwayat Al-Bukhari & Muslim)

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Dari Abdullah bin Amru Rasullullah SAW bersabda:

“Sesungguhnya Allah membenci mereka yang berlagak fasih dalam berkata-kata, yang mempermainkan lidahnya bagaikan lembu memainkan lidah”
(Hadith Riwayat Abu Daud & At-Tirmizi)

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Rasullullah SAW bersabda:

“Nilai seseorang itu dapat diukur dari (tahap) agama yang dipegang oleh sahabat karibnya, oleh itu berhati-hatilah memilih sahabat dalam pergaulan”
(Petikan Kitab Imam Ghazali)

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Dari Abdullah Ibnu Mas’ud RA, Rasullullah SAW bersabda:

“Baragsiapa yang bertakziah kepada orang yang tertimpa musibah, maka ia mendapat pahala seperti yang diperolehinya”
(Hadith Riwayat At-Tirmizi, Ibnu Majah & Hakim)

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Rasullullah SAW bersabda:

“Aku belum pernah melihat sesuatu permandangan yang lebih mengerikan dan lebih menakutkan daripada pemandangan alam kubur”
(Hadith Riwayat At-Tirmizi)

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Rasullullah SAW bersabda:

“Sesungguhnya kamu kelak di akhirat akan dipanggil dengan nama kamu dan nama bapa kamu, kerana itu perindahkanlah nama kamu”
(Hadith Riwayat Abu Daud)

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Rasullullah SAW bersabda:

“Barangsiapa yang semakin bertambah ilmunya tetapi tidak bertambah hidayahnya, maka dia semakin jauh dari Allah”
(Petikan Kitab Imam Ghazali)

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Rasullullah SAW bersabda:

“Yang paling berat menerima seksaan di hari kiamat ialah orang alim yang ilmunya tiada bermanfaat”
(Petikan Kitab Imam Ghazali)

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Rasullullah SAW bersabda:

“Barangsiapa membantu dalam kederhakaan walaupun hanya melalui sepatah kata, ia termasuk turut terlibat di dalamnya”
(Petikan Kitab Imam Ghazali)

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~


Rasullullah SAW bersabda:

“Barangsiapa merendahkan diri di hadapan orang kaya yang salih hanya kerana kekayaannya, maka dua pertiga dari agamanya hilang lenyap”
(Petikan Kitab Imam Ghazali)

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Rasullullah SAW bersabda:

Ada lima perkara yang wajib dipenuhi oleh seorang muslim terhadap saudaranya iaitu menjawab salam, mendoakan orang yang bersin, memenuhi undangan, menjenguk orang sakit dan menghantar jenazah”
(Hadith Riwayat Khamsah)

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Rasullullah SAW bersabda:

“Seseorang di antara kamu pasti diperkenankan (doanya) selagi dia tidak terburu-buru dengan mengatakan “Aku telah berdoa tetapi belum juga dimakbulkan”
(Hadith Riwayat Arba’ah)

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Rasullullah SAW bersabda:

“Orang yang memulakan memberi salam adalahterlepas dari sifat sombong dan takabbur”
(Hadith Riwayat Al-Baihaqi & Al-Khatib)

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Rasullullah SAW bersabda:

“Siapa yang benar beriman kepada Allah dan hari kemudian maka janganlah mengganggu jirannya dan berpesan-pesan baiklah kamu terhadap jiran”
(Hadith Riwayat Al-Bukhari)

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Rasullullah SAW bersabda:

“Keimanan itu mempunyai enam puluh lebih cabangnya. Adapun perasaan malu melakukan maksiat adalah salah satu dari cabang keimanan”
(Hadith Riwayat Al-Bukhari)

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Rasullullah SAW bersabda:

“(Meninggalkan rasa dengki) merupakan sunnahku, barangsiapa yang menghidupkan sunnahku maka sesungguhnya ia mencintaiku, dan barangsiapa yang mencintaiku, maka ia bersamaku di dalam syurga”
(Hadith Riwayat At-Tirmizi)

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Rasullullah SAW bersabda:

“Orang yang paling berbahagia di hari kiamat kelak kerana mendapat syafaatku ialah orang yang mengucapkan kalimah Laa ilaaha illallah dengan ikhlas dari lubuk hatinya atau dari dalam jiwanya”
(Hadith Riwayat Al-Bukhari)

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Rasullullah SAW bersabda:

“Orang yang paling ku utamakan kelak di hari kiamat ialah orang yang paling banyak berselawat kepadaku”
(Hadith Riwayat Tirmizi & Ibnu Hibban)

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Rasullullah SAW bersabda:

“Bukanlah dari umatku barangsiapa yang merosakkan seorang isteri iaitu menghasutnya supaya menderhakai suaminya”
(Hadith Riwayat Abu Daud)

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Rasullullah SAW bersabda:
“Sesungguhnya Allah menerima taubat seseorang hamba sebelum nyawanya sampai di kerongkong”
(Hadiths Riwayat At-Tirmizi, Ahmad & Hakim)

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Rasullullah SAW bersabda:

“Barangsiapa yang bertaubat kepada Allah selagi belum terbit matahari dari arah barat, maka Allah menerima taubatnya”
(Hadith Riwayat Muslim)

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Rasullullah SAW bersabda:

“Dosa-dosa besar itu ialah menyekutukan Allah, berani menentang orang tua, membunuh seseorang bukan pada haknya dan bersumpah palsu”
(Hadith Riwayat Al-Bukhari)

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Rasullullah SAW bersabda:

“Termasuk dalam golongan dosa-dosa besar ialah jika seseorang memaki-maki kedua ibubapanya sendiri”
(Muttafaq’alaih)

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Rasullullah SAW bersabda:

“Bukan yang bernama puasa itu sekadar menahan makan dan minum tetapi puasa yang sebenar itu adalah menahan diri dari lagha (perkataan & perbuatan yang tidak berfaedah) dan kata-kata keji”
(Hadith Riwayat Muslim)

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Rasullullah SAW bersabda:

“Allah s.w.t. telah berfirman: Hamba Ku yang lebih Aku cintai ialah mereka yang segera berbuka (apabila telah nyata masuk waktu berbuka)”
(Hadith Riwayat Al-Tirmizi)

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Dari Abu Hurairah RA, Rasullullah SAW bersabda:

“Apabila kamu sedang berpuasa maka janganlah berbicara yang keji dan jangan melakukan huru-hara dan kalau terdapat orang yang memaki atau mengajak bergaduh,
maka katakanlah: Saya berpuasa”
(Muttafaq’alaih)

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Dari Zaid ibnu Khalid Al-Juhani RA, Rasullullah SAW bersabda:

“Barangsiapa yang memberikan makanan untuk berbuka puasa maka baginya mendapat pahala sama seperti orang yang berpuasa itu tanpa kurang sedikitpun”
(Hadith Riwayat At-Tirmizi)

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Dari Abu Hurairah RA, Rasullullah SAW bersabda:

“Barangsiapa beribadat di bulan Ramadan kerana iman dan mengharap ganjaran, maka akan diampunkan dosanya yang telah lalu”
(Muttafaq’alaih)

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Rasulullah s.a.w. bersabda maksudnya:

“Orang yang berzikir (ingat) kepada Allah di bulan Ramadan akan diampunkan baginya, dan orang yang memohon kepada Allah di dalamnya tidak akan kecewa”
(Hadiths Riwayat Al-Tabrani & Al-Baihaqi)~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Rasullullah SAW bersabda:
“Sesungguhnya Allah mempunyai sembilan puluh sembilan nama iaitu seratus kurang satu. Siapa menghafalnya masuk syurga.”
-HR Muslim

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Rasullullah SAW bersabda:
“Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya. Jika tidak bisa melakukannya dengan tangannya, hendaklah ia mengubahnya dengan lisannya. Jika tidak bisa melakukannya dengan lisannya, hendaklah ia melakukan dengan hatinya. Itulah iman yang paling lemah.”
-HR Muslim